(+48 61) 662 43 37
biuro@odlewnia-poznan.pl

Odlewanie Kokilowe

PROCES I PRODUKCJA

Odlewanie kokilowe stosujemy do produkcji odlewów w większych seriach. Metoda ta umożliwia wykonywanie precyzyjnych odlewów dla różnych gałęzi przemysłu. Gwarantuje wysoką jakość odlewu i powtarzalność wymiarową.

Nasza odlewnia aluminium wykonuje odlewy kokilowe aluminiowe w wielkościach ograniczonych powierzchnią obszaru roboczego maszyn hydraulicznych. By być elastycznym dysponujemy szeroką gamą urządzeń umożliwiających produkcję różnej konstrukcji odlewów:

  • piece odlewnicze – od 250 – 600 kg wsadu
  • urządzenia do rafinacji i modyfikacji stopu
  • urządzenia odlewnicze do form w gabarycie do 300x300x300
  • kokilarki do form w gabarycie do 1400x1200x750

Do wykonania krótkich serii odlewów o nietypowych gabarytach istnieje możliwość wykonania form trwałych nieograniczonych obszarem roboczym kokilarek i zbudowania procesu na urządzeniu z mechanizmem śrubowym.

Przy produkcji seryjnej formy zalewane są w cyklu automatycznym. Przy krótkich seriach zalewanie formy metalowej odbywa się ręcznie i wymaga wieloletniego doświadczenia ze strony odlewnika. Każde zalanie wymaga sprawdzenia zarówno temperatury formy oraz metalu i bardzo precyzyjnego tempa zalewania.

Zalewanie formy metalowej wymaga wieloletniego doświadczenia ze strony odlewnika. Każde zalanie wymaga sprawdzenia zarówno temperatury formy oraz metalu i bardzo precyzyjnego tempa zalewania.

FORMY I RDZENIE

Formy do odlewania kokilowego powstają od fazy projektu do wykonawstwa całkowicie w naszym zakładzie. Dział konstrukcyjny, używając zaawansowanego software’u do projektowania i analizy, tworzy formy kształtowe, której dzięki technologii CNC wykonuje nasz dział obróbki mechanicznej.

Formy wykonywane są – w zależności od wymogów i specyfiki odlewanej partii odlewanej – z żeliwa lub stali konstrukcyjnej. W miarę możliwości stosujemy zintegrowane z formą rdzenie metalowe oraz rdzenie utwardzane. Odlewanie w kokilach pozwala na uzyskanie wyżej jakości powierzchniowej odlewów i jest to zdecydowanie bardziej wydajny i szybszy proces wytwarzania.

Nasza odlewnia aluminium wykonuje odlewy kokilowe aluminiowe w wielkościach ograniczonych powierzchnią obszaru roboczego maszyn hydraulicznych 830 x 1150 mm. Do wykonania krótkich serii odlewów o nietypowych gabarytach istnieje możliwość wykonania form trwałych nieograniczonych obszarem roboczym kokilarek i zbudowania procesu na urządzeniu z mechanizmem śrubowym.

MATERIAŁY WSADOWE I PRZYGOTOWANIE WSADU

Odlewnia przetapia i wykorzystuje głównie certyfikowany wsad o składzie prawie identycznym z wymogami klienta, dozując dodatki stopowe jedynie w sytuacjach konkretnych oczekiwań zamawiającego.

Firma nie stosuje wsadów uzyskiwanych ze złomu aluminiowego, jedynie dla zwiększenia ekonomiki procesu w niektórych przypadkach wprowadza częściowo złom własny – braki, układy wlewowe – lecz odpowiednio wyselekcjonowany, nie odbiegający składem od zadanego materiału pierwotnego. Ponadto przygotowując ciekły metal do zalania form odlewnia dokonuje zabiegów podnoszących jakość ciekłego metalu przez odpowiednią rafinację i modyfikację.

Certyfikowane gąski aluminiowe stanowią jedyny materiał wsadowy w odlewni aluminium.

TOPIENIE I ZALEWANIE

Materiał wsadowy posiada istotny wpływ na jakość ciekłego metalu dlatego nasza odlewnia kładzie duży nacisk na odpowiednie składowanie by zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem, w tym też przed zawilgoceniem oraz ewentualnym pomieszaniem.

Przetop wykonujemy w elektrycznych piecach odlewniczych które umożliwiają uzyskanie wysokiego współczynnika sprawności cieplnej i pozwalają na proces czystego przetopu bez zanieczyszczania środowiska. Kontrolowany proces topienia pozwala na ciągłą kontrolę temperatury i ocenę stopnia zagazowania metalu.

SPECYFIKACJA STOPÓW ODLEWNICZYCH

Istnieje możliwość wyboru stopu z norm PN, DIN oraz EN.

1. Stop odlewniczy

EN- Oznaczenie numeryczne EN AC-42000
EN- Oznaczenie na podstawie symboli chemicznych  EN AC- Al Si7Mg
ISO – Odpowiednie oznaczenie Al Si7Mg
AA – Odpowiednie oznaczenie 356
Zastosowanie Do form piaskowych, do form metalowych ( Kokili)
Skład chemiczny %   dla stopu   EN AC-AlSi7Mg   ( ENAC-42000 )
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Inne Al
6,5 – 7,5 0,55 max 0,20 max 0,35 0.2 – 0.65 max 0.15 max 0,15 max 0.15 max 0.05 Razem 0.15 Pozostałe

2 Stop 42200

Grade : ENAC-AlSi7Mg0.6
Number: ENAC-42200
Classification: Aluminium alloy for casting
Standard: EN 1706: 2010 Aluminium and aluminium alloys. Castings. Chemical composition and mechanical properties
Equivalent grades: Go here

Skład chemiczny

Chemical composition %   of grade   ENAC-AlSi7Mg0.6   ( ENAC-42200 )
Fe Si Mn Ti Cu Mg Zn Others
max 0.19 6.5 – 7.5 max 0.1 max 0.25 max 0.05 0.45 – 0.7 max 0.07 each 0.03; total 0.1 Al – remainder